Literatura universală

Literatura universală ro

XI-a

1. Romantismul omantismu
George Gordon Byron 
Ernst Th eodor Amadeus Hoff mann 
Victor Hugo 
Test de evaluare sumativă 

2. Realismul ealismul 
Honoré de Balzac 
Nikolai Vasilievici Gogol 
Test de evaluare sumativă

3. Naturalismul aturalismul
Émile Zola
Test de evaluare sumativă

4. Parnasianismul si Simbolismul arnasianismul si Simbolismul
Parnasianismul 
Leconte de Lisle
Simbolismul 
Test de evaluare sumativă 

5. Modernismul si Avangardismul odernismul si Avangardismul 
Avangarda și poezia manifestelor 
Existenţialismul 
Albert Camus Factura existentiala a romanului
Test de evaluare sumativă 

6. Postmodernismul ostmodernismul 
Umberto Eco 
Test de evaluare sumativă 
Test de evaluare fi nală

Subiect, mesaj ideatic, perspectivă narativă

2013