Informatica

Informatica ro

BAC

1. Matematica discretă.
2. Echipamente şi sisteme digitale.
3. Analiza şi elaborarea algoritmilor.
4. Modelare şi calcule numerice.
5. Tehnologia informaţiei.

6. Programare

7. Probleme de integrare.

8. Rezolvarea numerică a ecuațiilor algebrice și transcendente.

9. Calculul integralei definite

10. Modelare si calcul numeric.

11. Bazele limbajului HTML. Partea II.