Educația Civică

Educația Civică ro

X-a

I. Omul – fiinţă socială
1. Demnitatea umană. Identitatea şi demnitatea umană. Demnitatea naţională. Conştiinţa naţională.
2. Relaţii interpersonale. Pasiuni şi sentimente.
3. Durabilitatea relaţiilor interpersonale. Maturitatea fizică, psihologică şi socială a persoanei.
4. Pregătirea pentru viaţa de familie. Parentalitatea. Comunicarea şi responsabilitatea în relaţii de cuplu. 

II. Legea – instrument de protecţie a persoanei
1. Dreptate şi lege. Norme juridice. Norme morale. Noţiuni generale despre Dreptul civil. Raportul juridic civil.
2. Dreptul de proprietate. Formele de proprietate şi utilizare a bunurilor. Protecţia dreptului de proprietate. Moştenirea legală şi testamentară. Atitudini faţă de proprietate.
3. Persoana şi exercitarea calităţi de cetăţean. Răspunderea juridică. Egalitatea în faţa legii. Cauzele şi consecinţele unor discriminări din societate (corupţia, abuzul de putere). Modalităţi de prevenire a discriminării.
4. Acţiunea legii la nivel naţional şi european. Republica Moldova – parte componentă a civilizaţiei europene. Legile naţionale şi legile europene

III. Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale
1. Sănătatea şi cultura. Igiena muncii intelectuale şi fizice. Cultura alimentării şi starea de sănătate.
2. Viaţa şi conflictul de valori. Aspecte bioetice.Probleme stringente ale societăţii contemporane: traficul de fiinţe umane, vînzări de organe, HIV/SIDA, TBC etc. Prevederi legale.

IV. Creşterea personală şi orientarea pentru carieră
1. Modele de reuşită în afaceri. Caracteristici şi aptitudini ale unui antreprenor de succes. Oportunităţi pentru dezvoltarea activităţii profesionale şi a afacerilor în
comunitatea locală şi naţională.
2. Micul şi marele business. General şi particular în realizarea unei afaceri reuşite. Cadrul legal al activităţii antreprenoriale.
3. Stilul de viaţă de calitate ca şi condiţie a reuşitei în activitatea şcolară/profesională.

Competitie de dezbateri

2012