Educația Civică

Educația Civică ro

XII-a

I. Omul – fiinţă socială
1. Unitate în diversitate. Valori naţionale. Valori europene.
2. Interculturalitate şi multiculturalitate. Dialogul intercultural. Nevoia de toleranţă în societate.
3. Persoana şi exercitarea calităţi de cetăţean. Cetăţenie proactivă.
4. Cetăţenia şi alegerile: art. 17, 18 din Constituţia Republicii Moldova.

II. Legea – instrument de protecţie a persoanei
1. Noţiuni generale despre Dreptul penal. Infracţiunea şi cauzele ei. Victimele infracţiunii. Pedeapsa penală şi tipurile ei.
2. Noţiuni generale despre Procesul penal. Drepturile, responsabilităţile şi atribuţiile persoanelor implicate în procesul penal. Instanţele de judecată care examinează cauzele penale.
3. Noţiunea de contravenţie administrativă. Deosebirile contravenţiilor administrative de infracţiuni. Sancţiuni aplicate pentru săvîrşirea contravenţiilor administrative.
4. Persoana şi exercitarea calităţi de cetăţean: normă şi lege.
5. Perspective pentru tineri în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Rolul tinerilor în procesul integrării europene.

III. Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale
1. Impactul normelor morale şi al legii asupra stării de sănătate personală şi publică.
2. Viaţa şi conflictul de valori. Eugenetica, eutanasia etc.
3. Art. 36 din Constituţia Republicii Moldova – dreptul la ocrotirea sănătăţii. Sănătatea personală şi socială – condiţie a calităţii genofondului. Genofondul – importanţa conservării resurselor naturale şi a diversităţii speciilor. 

IV. Creşterea personală şi orientarea pentru carieră
1. Proprietatea şi libera iniţiativă. Elemente de iniţiere a unei afaceri. Factori de creştere economică într-o afacere. Raportul cererii cu oferta.
2. Învăţarea permanentă (caracteristici, cerinţe naţionale şi europene).
3. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională. Alternative educaţionale şi profesionale.
4. Alegerea profesiei în condiţiile economiei de piaţă. Egalitatea de şanse pentru creşterea în carieră. 

"Sănătatea personală şi socială – condiţie a calităţii genofondului"
"Biodiversitatea umană  continuitatea genofondului pe glob"