Istoria

Istoria ro

IX-a


Capitolul 1. Lumea contemporană în anii 1918-1945


1. Conferința de Pace de la Paris și noua ordina internațională
2. Statele Unite ale Americii în perioada interbelică
3. Statele din Europa în perioada interbelică
4. Rusia Sovietică / U.R.S.S. în perioada interbelică
5. Japonia și China în perioada interbelică
6. Relațiile internaționale în perioada interbelică
7. Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele lui pentru România
Sinteze și Evaluare
8. România interbelică. Viața social-economică și politică
9. Specificul dezvoltării Basarabiei în cadrul României (1918-1940)
10. RASS Moldovenească (1924-1940)
11. Relațiile sovieto-române și sistemul de alianțe în perioada interbelică
12. Anexarea Basarabiei și rapturile teritoriale din vara anului 1940
13. Cultura și știința în perioada interbelică
14. Cultura românească în 1918-1940
15. Al Doilea Război Mondial
16. România, Basarabia și Transnistria 1940-1944

Capitolul 2. Lumea contemporană în perioada postbelică


17. Relațiile internaționale în perioada 1945-1991
18. SUA, Germania și Japonia
19. Franța, Marea Britanie și Italia
20. URSS și lumea comunistă
21. RSS Moldovenească. Economie și societate (1944-1991)
22. Regimul totalitar în România (1944-1989)
23. Colapsul comunismului și sfîrșitul Războiului Rece
24. Cultura și știința în perioada postbelică
25. Cultura și știința în RSSM (1944-1991)
26. Republica Moldova la etapa actuală

ISTORIA CONTEMPORANĂ 

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ȘI FORMAREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN
1.1 Lumea la cumpăna sec. XIX-XX. Primul Război Mondial și urmările lui (1914-1918).*
1.2 România în Primul Război Mondial.
1.3 Mişcarea naţională a românilor din Basarabia şi teritoriile din stânga Nistrului (1917).
1.4 Formarea Statului Național Unitar Român. Recunoașterea Marii Uniri de la 1918.
1.5 Conferinţa de Pace de la Paris şi noua ordine internaţională.

LUMEA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
2.1 Statele Unite ale Americii.
2.2 Statele Europei de Vest (Marea Britanie, Franța, Germania, talia, Spania).
2.3 Statele Europei Centrale şi de Est.*
2.4 Rusia/Uniunea Sovietică. Extremul Orient.*
2.5 România în perioada interbelică.
2.6 Basarabia în cadrul României Mari (1918-1940).
2.7 RASSM (1924-1940) şi politica expansionistă a URSS.
2.8 Cultura şi ştiinţa în perioada interbelică.
2.9 Cultura românească în 1918-1940.

2.10 Economia României interbelice (1918 - 1940)

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
3.1 Alianțe și tratate politico-militare în perioada interbelică. 

3.2 Relaţiile sovieto-române între 1918 şi 1940. Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele lui pentru popoarele din Europa.
3.3 Pierderile teritoriale ale României în vara1940.
3.4 Formarea RSSM și instaurarea regimului comunist.

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
4.1 Al Doilea Război Mondial. partea 1: originile și începutul războiului.

4.2 Al Doilea Război Mondial. partea 2: cotitura radicală și sfârșitul războiului

4.3 România, Basarabia şi Transnistria în anii celui de-Al Doilea Război Mondial.
4.4 Crime de război. Holocaust.*
4.5 Consecințele celui de Al Doilea Război Mondial.

LUMEA POSTBELICĂ
5.1 Relaţiile internaţionale în perioada (1945-1991). Constituirea și activitatea Organizației Națiunilor Unite.
5.2 Statele Unite, Franţa, Anglia, RFG, Italia, Japonia în perioada postbelică.*
5.3 Uniunea Sovietică în perioada postbelică.
5.4 RSSM. Economie şi societate (1944-1985).
5.5 Foametea, represiile și deportările staliniste în RSSM.
5.6 Mișcarea anticomunistă în RSSM*.
5.7 Regimul totalitar în România (1944-1989).*
5.8 Statele comuniste din Europa de Est şi Asia în perioada postbelică.*

5.9 Știința și cultura în perioada postbelică.

LUMEA LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XX-lea – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI-lea.
6.1 Criza sistemului totalitar și colapsul regimurilor comuniste în Europa Centrală și de Est.*
6.2 RSSM între 1985-1991. Proclamarea independenței Republicii Moldova.

6.3 Republica Moldova la etapa actuală*
6.4 Războiul de pe Nistru
6.5 România în perioada postcomunistă.*
6.6 Integrarea Europeană/ Uniunea Europeană la începutul mileniului III.*

CULTURA ȘI ȘTIINȚA ÎN PERIOADA POSTBELICĂ.
7.1 Cultura şi ştiinţa în RSSM şi România 1944-1991).
7.2 Evoluția culturii în Republica Moldova.
7.3 Monumente de patrimoniu local și național.*
7.4 Cultura şi ştiinţa universală în Epoca Contemporană.
7.5 Monumente de patrimoniu universal.*

Subiectul 2, 3
Lectia nr.1
Lectia 1
”Românii din afara hotarelor României şi Republicii Moldova”