Educația Civică

Educația Civică ro

VIII-a

I. Omul – fiinţă socială

1. Eficienţa persoanei. Idealul persoanei.
2. Respect pentru unicitatea persoanei.
3. Proiecte individuale şi de grup. Avantajele colaborării şi comunicării eficiente.
4. Învăţarea pentru succesul şcolar.
5. Performanţă prin participare. Dezvoltarea personală şi calităţile de lider.

II. Societatea democratică
6. Valori şi simboluri naţionale. Valori şi simboluri europene.
7. Constituţia Republicii Moldova. Limitele puterii întrun stat democratic. Limitele libertăţilor individuale.
8. Guvernarea majorităţii şi interesul civic.
9. Transparenţa activităţii autorităţilor publice. Competenţele autorităţilor publice.
10. Societatea civilă şi iniţiativele cetăţeneşti.
11. Participarea cetăţeanului R. Moldova la viaţa comunităţii locale, naţionale. Proiectul de dezvoltare a comunităţii.

III. Viaţa şi sănătatea - valori personale şi sociale
12. Prietenia şi iubirea: factorii care influenţează implicarea/neimplicarea în relaţii sexuale;
13. Consecinţele în plan individual şi social a debutului vieţii sexuale: sarcină nedorită, pericol de infectareşi transmitere a HIV/SIDA,ITS, modificarea planului de viaţă.
14. Repere etice şi psihologice de depăşire a stărilor emoţionale.
15. Anticiparea evoluării stărilor emoţionale în comportamente delincvente (copierea, mituirea, agresiunea şi autoagresiunea, abandonul, vagabondajul, proxenetismul, prostituarea, consumul, păstrarea şi comercializarea drogurilor etc.).
16. Solidaritatea umană cu victimele.

IV. Dezvoltarea personală şi ghidarea în carieră
17. Aptitudinile, visurile şi proiectul de carieră.
18. Abilităţi de explorare şi planificare a carierei. Decizia pentru carieră şi responsabilitatea asociată.
19. Proiectarea carierei: argumentare, intenţie, scop, paşi.
20. Spiritul de iniţiativă, creativitatea, implicarea activă –condiţii de valorificare a proiectului de carieră.
21. Surse de venit ale persoanei. Surse legale şi ilegale.
22. Riscuri asociate acumulării ilegale de venit.
23. Adevăr şi manipulare în sursele de informaţii (colegi, mass-media, familia, instituţii, spoturi publicitare).