Informatica

Informatica ro

IX-a


CAPITOLUL 1. VOCABULARUL ŞI SINTAXA LIMBAJULUI PASCAL 


1.1. Iniţiere în limbajul PASCAL 
1.2. Metalimbajul BNF 
1.3. Diagrame sintactice 
1.4. Alfabetul limbajului 
1.5. Vocabularul limbajului 
1.5.1. Simboluri speciale și cuvinte-cheie 
1.5.2. Identifi catori 
1.5.3. Numere 
1.5.4. Șiruri de caractere 
1.5.5. Etichete 
1.5.6. Directive 
1.6. Separatori 


CAPITOLUL 2. TIPURI DE DATE SIMPLE 


2.1. Conceptul de dată 
2.2. Tipul de date integer 
2.3. Tipul de date real 
2.4. Tipul de date boolean 
2.5. Tipul de date char 
2.6. Tipuri de date enumerare 
2.7. Tipuri de date subdomeniu 
2.8. Generalităţi despre tipurile ordinale de date 
2.9. Defi nirea tipurilor de date 
2.10. Declaraţii de variabile 
2.11. Definiţii de constante 


CAPITOLUL 3. INSTRUCŢIUNI 


3.1. Conceptul de acţiune 
3.2. Expresii 
3.3. Evaluarea expresiilor 
3.4. Tipul expresiilor PASCAL 
3.5. Instrucţiunea de atribuire 
3.6. Instrucţiunea apel de procedură 
3.7. Afi șarea informaţiei alfanumerice 
3.8. Citirea datelor de la tastatură 
3.9. Instrucţiunea de efect nul 
3.10. Instrucţiunea IF, ELSE
3.11. Instrucţiunea CASE 
3.12. Instrucţiunea FOR 
3.13. Instrucţiunea compusă 
3.14. Instrucţiunea WHILE 
3.15. Instrucţiunea REPEAT 
3.16. Instrucţiunea GOTO 
3.17. Generalităţi despre structura unui program PASCAL CAPITOLUL 4. TIPURI DE DATE STRUCTURATE UNIDIMENSIONALE 


4.1. Tipuri de date tablou (ARRAY) unidimensional    ARRAY
4.2. Tipuri de date șir de caractere 

2016