Educația Civică

Educația Civică ro

IX-a

CAPITOLUL 1 OMUL – FIINŢĂ SOCIALĂ 


Tema 1. Stiluri de comunicare. Lucrul în echipă. Luarea deciziilor 
Tema 2. Confl ictele în limita normelor morale și juridice 
Tema 3. Familia – prima mea apartenenţă de grup 
Tema 4. Funcţiile și responsabilităţile familiei 
Tema 5. Părinţi și copii. Rolul familiei în educația calităților de bun părinte 
Tema 6. Valori sociale și personale 
Tema 7. Comportamentul prosocial 


CAPITOLUL 2 SOCIETATEA DEMOCRATICĂ


Tema 8. Democraţia și participarea civică în lume și în Republica Moldova
Tema 9. Pluralismul și societatea civilă
Tema 10. Funcţionarea în sistem a drepturilor, libertăţilor și responsabilităţilor oamenilor. Restrîngerea unor drepturi și libertăți 
Tema 11. Cetățenia Republicii Moldova. Cetățenia Uniunii Europene 
Tema 12. Perspectiva europeană a Republicii Moldova 
Tema 13. Lumea multiculturală și păstrarea valorilor naţionale. Tradiţii și obiceiuri. Portul popular

CAPITOLUL 3 VIAŢA ȘI SĂNĂTATEA – VALORI PERSONALE ȘI SOCIALE


Tema 14. Factorul uman, coeziunea socială și diminuarea/depășirea riscurilor
Tema 15. Comportamentul inadvertent și consecinţele lui 
Tema 16. Pasiuni și sentimente. Abstinența și importanța ei pentru un mod de viață sănătos și sigur 
Tema 17. Dreptul persoanei la ocrotirea sănătăţii 
Tema 18. Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medical
Tema 19. Primul ajutor premedical 
Tema 20. Căi decente de depășire a barierelor, difi cultăţilor, stărilor de depresie, anxietate și stres CAPITOLUL 4 DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI GHIDAREA ÎN CARIERĂ


Tema 21. Profesionalizarea în Republica Moldova 
Tema 22. Cariera și factorii de decizie 
Tema 23. Promovarea personală 
Tema 24. Resursele personale și cariera 
Tema 25. Proiectul individual de carieră 
Tema 26. Producător și consumator. Drepturi și responsabilităţi 
Tema 27. Bunurile și serviciile publice 

2014