Fizica

Fizica ro

VI-a

Capitolul 1. Fizica – ştiinţa despre natură


1. Ce este fizica? 
2. Cum se cercetează în fizică? 
3. Cum se măsoară în fizică? 
4. Cum se prelucrează datele experimentale? 


Capitolul 2. Fenomene mecanice


1. Mişcarea şi repausul  Corpul si mobilul.
2. Interacţiunea corpurilor. Forţa. Viteza.
3. Inerţia. Masa corpului 
4. Determinarea volumului şi masei unor corpuri 
5. Densitatea substanţei 
6. Forţa de greutate. Ponderea (greutatea) corpului 

Capitolul 3. Fenomene termice


1. Structura moleculară a substanţei 
2. Difuziunea în gaze, lichide şi corpuri solide 
3. Încălzirea. Răcirea. Echilibrul termic 
4. Dilatarea termică a corpurilor: gazelor, lichidelor, solidelor.


Capitolul 4. Fenomene electrice şi magnetice


1. Electrizarea prin frecare. Două feluri de sarcini electrice
2. Conductoare şi izolatoare. Electroscopul 
3. Explicarea electrizării corpurilor. Conservarea sarcinii electrice 
4. Electrizarea prin contact. Electrizarea prin influenţă 
5. Fenomene electrice în atmosferă 
6. Interacţiuni magnetice. Magneţii 

Capitolul 5. Fenomene optice


1. Surse de lumină. Corpuri transparente, opace şi translucide 
2. Propagarea rectilinie a luminii. Fasciculul luminos şi raza de lumină 
3. Umbra şi penumbra. Eclipse de Soare şi de Lună 

2017