Istoria

Istoria ro

XI-a

Civilizația Modernă

1. Marile descoperiri geografice şi rezultatele lor.
2. Războiul de Independenţă a coloniilor engleze. Constituirea şi evoluţia SUA
3. Revoluţia Franceză şi importanţa ei istorică. Franţa de la Consulat la Imperiu. Codul lui Napoleon şi influenţa lui în Europa
4. Organizarea politică a Principatelor Române (a doua jumătate a sec. al XVIII-lea–începutul sec. al XIX-lea)

5. Revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu. Constituirea societăţii moderne româneşti. Principatele Române (1822–1848)
6. Mişcări sociale şi naţionale în Europa şi ţările române, la mijlocul secolului al XIX-lea. Studiu de caz: Basarabia de la autonomie la gubernie rusească.
7. Economia occidentală în epoca preindustrială. Revoluţia industrială
8. Specificul dezvoltării economiei în spaţiul românesc. Modernizarea economică a României (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea–1918). Studiu de caz: Economia Basarabiei în componenţa Imperiului Rusiei (1812–1917)
9. Relaţii şi structuri sociale în Europa şi ţările române
10. Modul de viaţă în mediul rural şi urban. Studiu de caz: Specificul evoluţiei relaţiilor sociale în Basarabia în secolul XIX–începutul secolului XX
11. Doctrine şiregimurisocial-politice în Europa. Războiul civil în SUA
12. Formarea statului modern România. Reformele lui Al. I. Cuza. Studiu de caz: Reformele ţariste în Basarabia şi consecinţele lor. Unificarea Italiei şi a Germaniei.
13. Mişcarea naţională din provinciile istorice româneşti
14. Formarea Statului Naţional Român. Studiu de caz: Naţiune şi naţionalism în epoca modernă
15. Relaţiile Internaţionale. Diplomaţia europeană: de la raţiunea de stat la echilibrul european
16. Rivalităţile marilor puteri. Rivalităţile ruso-austro-otomane şi consecinţele lor pentru ţările române. Anexarea Bucovinei la imperiul Austro-Ungar şi a Basarabiei la Imperiul Rus

17. Obţinerea independenţei României. Politica externă a României (1878–1914)
18. Primul Război Mondial. Studiu de caz: Colonizarea Basarabiei: proces şi consecinţe. Basarabia în anii I Război Mondial. România în anii primului Război Mondial
19. Sistemul colonial mondial
20. Civilizaţia şi cultura modernă. Ştiinţa şi tehnica. Literatura. Stilurile artistice: baroc şi clasicism
21. Cultura ţărilor române şi a României (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea–1918). Studiu de caz: Situaţia culturii din Basarabia.

Activităţi de sinteză:
22. Progresele modernizării economice
23. Mişcări revoluţionare în Europa (1815–1848)*
24. Mişcarea naţională în Basarabia, Bucovina şi Transilvania. Marea Unire din 1918
25. Revoluţiile sociale şi progresul tehnologic. Educaţia şi gîndirea critică.
26. Constituirea imperiilor coloniale
27. Împărțirea lumii în sfere de influență (1870-1917)
28.  Evolutia culturii în epoca modernă
29. Colonialismul: forma de dependență economică si politică
30. Evoluția culturii Moldovei, Munteniei și Transilvanieisec
31. Stilurile artistice baroc și clasicism

 ”Secolul de aur al culturii românești”

2014