Istoria

Istoria ro

XII-a

LUMEA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX


– Lumea la începutul Epocii Contemporane*
– Rivalitatea marilor puteri şi ameninţarea păcii*
– Primul război mondial – conflict pentru reîmpărţirea lumii*
– România în Primul Război Mondial
– Consecinţele primului război mondial
– Basarabia în anii 1917-1918
– Marea Unire din 1918


DIPLOMAŢIE ŞI CONFLICT ÎN PERIOADA INTERBELICĂ


– Sistemul Versailles-Washington şi Noua Ordine Internaţională
– Liga Naţiunilor –între intenţie şi realitate*
– România şi sistemul de la Versailles*
– Sistemul de tratate în perioada interbelică.*Politica conciliatoristă a marilor puteri*
– Politica externă a României în perioada interbelică
– Nicolae Titulescu – diplomat al păcii
– Relaţiile româno-sovietice în perioada interbelică
– Pactul Ribbentrop-Molotov şi impactul lui asupra destinului popoarelor din Europa


POLITICĂ, ECONOMIE ŞI SOCIETATE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ


– Caracteristici generale şi specifice ale regimurilor politice din perioada interbelică*
– România de la democraţie la autoritarism*
– Constituirea RASSM: politici şi impact
– Particularităţi şi similitudini ale evoluţiei economice a statelor lumii între 1918-1939* „Marea Depresiune”
– New Deal – model pentru depăşirea crizei economice
– Politici de consolidare a statului naţional român. Noul cadru de dezvoltare economică a României interbelice*
– Basarabia în componenţa României Mari*


 DOILEA RĂZBOI MONDIAL – IMPACT ASUPRA CONTEMPORANIETĂŢII


– Al Doilea Război Mondial. Strategii şi acţiuni militare în război (1939-1945)*
– Anul 1940 în istoria românilor. Formarea RSSM şi instaurarea regimului comunist
– Participarea României în cel de-al Doilea Război Mondial:
cauze, evenimente şi consecinţe*
– Diplomaţie şi coaliţii în perioada celui de-al Doilea Război
Mondial*
– Crime impotriva umanității. GULAG. Holocaust. Katyn
– Consecinţele celui de Al Doilea Război Mondial


POLITICĂ, ECONOMIE ŞI SOCIETATE ÎN PERIOADA POSTBELICĂ


– State democratice în perioada postbelică*
– Fenomenul Miracolului economic: Germania şi Japonia*
– Regimuri totalitare şi autoritare in perioada postbelică*
– URSS în perioada postbelică
– Reinstaurarea regimului comunist în RSSM. Colectivizarea
forţată, foametea şi deportările
– Politica „Centrului” în RSSM: economie, societate şi mod de viaţă*
– Politica conducerii sovietice din RSSM în domeniul culturii
şi ştiinţei*
– Instaurarea regimului comunist în Ţările Europei Centrale şi de Est*
– Formarea Lumii bipolare. Războiul Rece
– Organizaţii internaţionale şi rolul lor în lume*
– Integrarea economică europeană.* Crearea şi evoluţia Uniunii Europene*
– Focare de război în a doua jumătate a secolului XX-începutul secolului XXI*


MIŞCĂRI DE EMANCIPARE SOCIAL-POLITICĂ ÎN SECOLUL XX


– Mişcări anticomuniste în Europa postbelică*
– Rezistenţa anticomunistă în RSSM*
– Acţiuni de emancipare în Asia şi Africa.* Problemele ţărilor
decolonizate*
– Căderea regimurilor comuniste în Europa*
– Proclamarea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Simbolurile de stat


REPUBLICA MOLDOVA LA ETAPA ACTUALĂ


– Democratizarea vieţii politice.* Constituţia Republicii Moldova*
– Viaţa social-economică în Republica Moldova*
– Războiul de pe Nistru
– Minorităţile etnice din Republica Moldova*
– Unitatea teritorială autonomă cu statut special Găgăuzia
(Gagauz-Yeri)*
– Politica externă a Republicii Moldova.* Perspectivele integrării europene a Republicii Moldova*


CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN SECOLUL XX - ÎNC. SEC. XXI


– Realizările tehnice şi ştiinţifice din epoca contemporană*
– Contribuţia poporului român la dezvoltarea patrimoniului universal*
– Cultura şi ştiinţa în Republica Moldova
– Impactul tehnologiilor asupra vieţii cotidiene şi asupra mediului


PROBLEMELE GLOBALE ALE SEC. XX- ÎNC. SEC. XXI

– Problemele globale: pericole pentru omenire*
– Consecinţele problemelor globale şi modalităţi de supraveţuire a omenirii
– Migraţii în lumea actuală*
– Virtuţi şi valori contemporane.* Sisteme educaţionale eficiente*