Limba și literatura ucraineană

Limba și literatura ucraineană ro

VIII-a

МОВА І МОВЛЕННЯ

§ 1. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу 
§ 2. Повторення та узагальнення вивченого в попередніх класах 
§ 3. Науковий стиль мовлення. Реферат 

СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
§ 4. Словосполучення і речення. Будова і типи словосполучень за способами вираження головного слова 
§ 5. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученні 
§ 6. Повторення, систематизацiя та узагальнення вивченого з теми 

РЕЧЕННЯ – НАЙМЕНША ОДИНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ
§ 7. Речення за метою висловлювання та інтонацією.
Двоскладні та односкладні речення. Прості і складні речення 
§ 8. Поря док слів у реченні. Логічний наголос 
§ 9. Опис місцевості. Переказ 

ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
ГОЛОВНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 10. Головні і другорядні члени речення 
§ 11. Граматична основа двоскладного речення. Способи вираження підмета 
§ 12. Присудок. Простий дієслівний присудок 
§ 13. Складений дієслівний присудок 
§ 14. Складений іменний присудок 
§ 15. Тире між підметом і присудком 
§ 16. Твір-опис місцевості 

ДРУГОРЯДНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ
§ 17. Другорядні члени речення 
§ 18. Додаток 
§ 19. Означення. Узгоджені і неузгоджені означення 
§ 20. Прикладка – різновид означення 
§ 21. Обставина. Види обставин 
§ 22. Порівняльний зворот 
§ 23. Опис пам’яток історії та культури. Творчий переказ 
§ 24. Повторення, систематизацiя та узагальнення вивченого з теми 

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 25. Односкладні прості речення з головним членом, що дорівнює присудку. Означено-особові речення 
§ 26. Неозначено-особові та узагальнено-особові речення 
§ 27. Безособові речення 
§ 28. Односкладні речення з головним членом, що дорівнює підмету (називні)
§ 29. Твір-опис пам’ятки архітектури 
§ 30. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях 
§ 31. Повторення, систематизація та узагальнення вивченого з теми 

РЕЧЕННЯ, УСКЛАДНЕНЕ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ,
ЗВЕРТАННЯМИ ТА ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ
§ 32. Однорідні члени речення 
§ 33. Однорідні і неоднорідні означення 
§ 34. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення 
§ 35. Речення із звертанням 
§ 36. Речення із вставними і вставленими словами (словосполученнями, реченнями) 
§ 37. Повторення, систематизація та узагальнення вивченого з теми 
§ 38. Твір-роздум на морально-етичну тему 

РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ
§ 39. Речення з відокремленими означеннями 
§ 40. Речення з відокремленими прикладками 
§ 41. Речення з відокремленими додатками 
§ 42. Речення з відокремленими обставинами 
§ 43. Речення з відокремленими уточнюючими членами 

ЧУЖЕ МОВЛЕННЯ
§ 44. Пряма і непряма мова 
§ 45. Діалог 
§ 46. Цитата 
§ 47. Офіційно-діловий стиль. Протокол. Витяг з протоколу. Доручення 
§ 48. Повторення, систематизація та узагальнення вивченого з теми

ЛІТЕРАТУРА

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
НАРОДНА ЛІРИКА 
Родинно-побутові пісні 
Віє вітер на долину 
Ой, під гаєм, гаєм, гаєм зелененьким 
Ой місяцю, місяченьку 

ЖАРТІВЛИВІ ПІСНІ 
Продай, милий, сиві бички 
Соціально-побутові пісні 

КОЗАЦЬКІ ПІСНІ 
Стоїть явір над водою, в воду похилився 
Розлилися круті бережечки 

ПІСНІ ПРО КРІПАЦТВО 
Ой летіла зозуленька, стала говорити 
Із-за гори вітер віє 

ЧУМАЦЬКІ ПІСНІ 
Ой чумаче, чумаче 
Ой закувала сиза зозуленька, сидя на тичині 

РЕКРУТСЬКІ Й СОЛДАТСЬКІ ПІСНІ 
Тікай, сину, в Волощину, – не можна тут бути 
В неділю раненько зозуля кувала 

НАЙМИТСЬКІ ТА БУРЛАЦЬКІ ПІСНІ 
Ой матінко-зірко 
Вчора була суботонька 

ІЗ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Художні особливості ліричних пісень 

ДАВНЬОРУСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Літописи 
Літописна повість про похід Ігоря Святославича на половців в 1185 р 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

ПЕТРО ПЕТРОВИЧ ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ
Пан та Собака 
Із теорії літератури 
Комічне. Сатира 

ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ ГРЕБІНКА
Човен 
Ведмежий суд 
Пшениця 

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО
Гамалія 
Із теорії літератури 
Заміна стоп 
Минають дні, минають ночі... 

ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ ГЛІБОВ
Мірошник 
Цуцик 
Журба 

СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ РУДАНСЬКИЙ
Пісня 
Наука 
Співомовки 
Добре торгувалось 
Понизив 

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ
Сто тисяч (Скорочено) 
Із теорії літератури 
Драматичний твір 

ІВАН ЯКОВИЧ ФРАНКО
Гріє сонечко! 
Моя любов 
Каменярі 
Із теорії літератури 
Пауза 
Добрий заробок 
Із теорії літератури 
Композиція 
Сюжет 

МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ КОЦЮБИНСЬКИЙ
Дорогою ціною (Скорочено) 
Із теорії літератури 
Типовість характерів 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА
Красо України, Подолля! 
Досвітні огні 
Давня казка (Скорочено) 
Із теорії літератури 
Антитеза 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ
МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ ВОРОНИЙ
Євшан-зілля 

БОРИС ДМИТРОВИЧ АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ
Слово матері (Скорочено) 

АНДРІЙ САМІЙЛОВИЧ МАЛИШКО
Прометей (Скорочено) 
Із теорії літератури 
Поема. Ліричний відступ 

ІВАН БАГРЯНИЙ
Постріли в тайзі ( ривок з роману «Тигролови») 

ПАВЛО АРХИПОВИЧ ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ
Роксолана (Уривки) 

ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ СТУС
Сто років, як сконала Січ 
Весь обшир мій – чотири на чотири 
На колимськім морозі калина... 
Як добре те, що смерті не боюсь я... 

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Костянтин Попович
М.М. Коцюбинський і молд вські народні реалії 

ОКСАНА МЕДВЕДЕНКО
Спіши до батьківської хати 

2019