Limba și literatura ucraineană

Limba și literatura ucraineană ro

IX-a

МОВА I МОВЛЕННЯ
§ 1. Українська мова в світі 

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 2. Основні одиниці мови 
§ 3. Частини мови 
§ 4. Синтаксис і пунктуація 
Зв’язне мовлення. Форми запису прочитаного чи прослуханого: план, тези, конспект

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 5. Складне речення і його ознаки. Види складних речень 

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 6. Будова складносурядного речення. Смислові зв’язки між його частинами 
§ 7. Розділові знаки між частинами складносурядного речення 
Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису за самостійно складеним планом 

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 8. Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку, розділові знаки 
§ 9. Види підрядних речень 
§ 10. Складнопідрядні речення з підрядними означальними 
§ 11. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними
§ 12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними 
§ 13. Складнопідрядні речення з підрядними місця 
§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними часу 
Зв’язне мовлення. Ділові папери.
Написання заяви, автобіографії 
§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії й ступеня 
§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними 
Зв’язне мовлення. Стислий переказ тексту наукового стилю 
§ 17. Складнопідрядні речення з підрядними умови та підрядними мети 
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними причини та підрядними наслідку 
§ 19. Синонімія складнопідрядних речень і простих з відокремленими другорядними членами 
Зв’язне мовлення. Твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему
§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними допустовими 
Зв’язне мовлення. Написання реферату на основі 2–3 джерел 
§ 21. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 
§ 22. Систематизація та узагальнення вивченого про складнопідрядне речення 
Зв’язне мовлення. Твір у публіцистичному стилі на суспільно-політичну тему 

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 23. Загальне поняття про складне безсполучникове речення. Смислові зв’язки між його частинами 
§ 24. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні 
Зв’язне мовлення. Твір-оповідання на основі почутого з обрамленням 
§ 25. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 
§ 26. Тире в безсполучниковому складному реченні 
§ 27. Систематизація та узагальнення вивченого про безсполучникові речення 
Зв’язне мовлення. Протокол 
Тест № 3 Складне речення з різними видами зв’язку 
§ 28. Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком 
§ 29. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком 
Зв’язне мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему 

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
§ 30. Фонетика. Будова слова. Словотвір. Лексикологія. Фразеологія 
Зв’язне мовлення. Відгук на твір мистецтва 
§ 31. Частини мови. Основні правила правопису 
§ 32. Система розділових знаків у простому та складному реченнях 
Зв’язне мовлення. Підсумковий контрольний переказ (стислий) тексту художнього стилю за складним планом 


ЛIТЕРАТУРА

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ІСТОРИКО-ГЕРОЇЧНІ ДУМИ 
Хмельницький та Барабаш 
Дума про Самійла Кішку 
Козак нетяга Фесько Ґанджа Андибер 

IСТОРИЧНІ ПІСНІ 
Зажурилась Україна, бо нічим прожити 
Ой на горі да женці жнуть 
Ой наварили ляхи пива 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЙ ЛІТЕРАТУРИ

ПРАДАВНЯ І ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ЛІТЕРАТУРА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (XI–І-ША ПОЛ. XIII СТ.)(ПРАДАВНЯ) 
Біблія. Старий завіт 
Про „Слово про похід Ігорів” 
Слово про похід Ігорів, Ігоря, сина Святослава, внука Олега

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIV–XVIII СТ. (ДАВНЯ) 
ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ 
Про „Послання до єпископів” 
Послання до єпископів 
Віршована література 
Козацькі літописи 
Драматургія 
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА 
Всякому городу нрав и права 
Байки 
Про байку „Бджола і Шершень”
Бджола і Шершень 
Притчi 
Про притчу „Розмова, звана Алфавiт, чи Буквар світу” 
Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу
Значення творчості письменника 

ОСНОВНІ НАДБАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ХІХ СТОЛІТТЯ 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (ДРУГОЇ І ТРЕТЬОЇ ЧВЕРТЕЙ XIX СТОЛІТТЯ)
Нова українська література 

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ 
Про „Енеїду” 
Енеїда
Про „Наталку Полтавку” 
Наталка Полтавка 
Значення творчості письменника 

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО 
Про „Марусю” 
Маруся 
Гумор і сатира 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
Творчість письменника 
Про „Причинну” 
Причинна 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВІРШ 
„Кобзар” 1840 року 
Про „Катерину” 
Катерина 
„Думи мої, думи мої” 
Про „Гайдамаки” 
Гайдамаки 

ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ 
Назар Стодоля 

ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ 1843–1847 РР.
Про „Сон” 
Сон 
Про „Наймичку
Наймичка 
Про „Кавказ” 
Кавказ 
Своєрідність послання „І мертвим, і живим, і ненародженим...” 
І мертвим, і живим, і ненародженим... 

ТВОРЧІСТЬ ПIСЛЯ ЗАСЛАННЯ (1857–1861) 
Молитва 
Значення творчості, світова слава Тараса Шевченка 

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
КОСТЯНТИН ПОПОВИЧ 
Тарас Шевченко у вирі молдавської духовності 

ГРИГОРЕ ВІЄРУ 
Рідна мова 

МИХАЙ ЕМІНЕСКУ 
Стою на ґанку 

ОКСАНА МЕДВЕДЕНКО 
Моя земля 
Словничок з літературної критики 
Тлумачний словник 
Словник стійких виразів

2016