Matematica

Matematica ro

XII-a

MODULUL 1 FUNCțII DERIVABILE. RECAPITULARE 

MODULUL 2 PRIMITIVE ȘI INTEGRALE NEDEFINITE 


§1. Noţiunea de primitivă a unei funcţii. Noţiunea de integrală nedefinită 
§2. Schimbarea de variabilă în calculul primitivelor 
§3. Integrarea prin părţi 

Modulul 3 INTEGRALE DEFINITE 


§ 1. Noţiunea de integrală definită. Funcţii integrabile 
§ 2. Proprietăţile principale ale integralelor definite 
§ 3. Metode de calcul al integralei definite 

MODULUL 4 APLICAȚII ALE INTEGRALELOR DEFINITE

 
§ 1. Aria subgraficului unei funcţii 
§ 2. Volumul unui corp de rotaţie 
§ 3. Calculul lungimii graficului unei funcţii şi al ariei unei suprafeţe de rotaţie (opţional) 

MODULUL 5 ELEMENTE DE TEORIA PROBABILITĂȚILOR

 
Generalităţi 
§ 1. Definiţia clasică a probabilităţii 
§ 2. Evenimente aleatoare. Formule pentru calculul unor probabilităţi 
§ 3. Probabilitatea condiţionată 
§ 4. Evenimente aleatoare independente 
§ 5. Variabile aleatoare discrete 
Exerciţii şi probleme recapitulative 
Probă de evaluare 

MODULUL 6 ELEMENTE DE STATISTICĂ MATEMATICĂ ȘI DE CALCUL FINANCIAR 


§ 1. Noţiuni fundamentale 
§ 2. Înregistrarea şi gruparea datelor
§ 3. Reprezentarea grafică a datelor statistice 
§ 4. Mărimi medii ale seriilor statistice 
§ 5. Elemente de calcul financiar 

MODULUL 7 POLIEDRE. RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI


§ 1. Noţiunea de poliedru 
§ 2. Prisma 
§ 3. Piramida 
§ 4. Trunchiul de piramidă 
§ 5. Volumul poliedrelor 

MODULUL 8 CORPURI DE ROTAȚIE. RECAPITULARE ȘI COMPLETĂRI 


§ 1. Cilindrul 
§ 2. Conul 
§ 3. Trunchiul de con 
§ 4. Sfera. Corpul sferic 

MODULUL 9 RECAPITULARE FINALĂ 


§ 1. Numere complexe. Mulţimi. Elemente de logică matematică 
§ 2. Transformări identice ale expresiilor 
§ 3. Polinoame 
§ 4. Ecuaţii. Inecuaţii. Sisteme. Totalităţi 
§ 5. Şiruri de numere reale. Limite de şiruri 
§ 6. Limite de funcţii. Funcţii continue 
§ 7. Proprietăţi generale şi aplicaţii ale funcţiilor derivabile 
§ 8. Elemente de combinatorică. Binomul lui Newton 
§ 9. Geometrie în plan şi în spaţiu 
§ 10. Elemente de trigonometrie 
§ 11. Elemente de algebră superioară 
§ 12. Exerciţii şi probleme recapitulative 

Lectia nr.1

 

2017