Educația Plastică

Educația Plastică ro

VII-a

INTRODUCERE
Arta plastică ca domeniu de activitate artistică 

CAPITOLUL I. MATERIALE, INSTRUMENTE ŞI TEHNICI DE ARTĂ
1. Varietatea mijloacelor de expresie artistică 
2. Mijloace netradiţionale în artele plastice 
3. Arta şi problemele majore ale societăţii 
4. Aspecte ale artei moderne și contemporane 
5. Aspecte ale designului 
6. Aspecte ale arhitecturii şi ale mediului ambiant 

CAPITOLUL II. MIJLOACE ARTISTICE PLASTICE
7. Contrastul 
8. Semnificaţia culorilor și formelor 
9. Stilizarea. Motivul decorativ 
10. Obiecte de artizanat. Ornamentul 

CAPITOLUL III . IM AGINEA OMULUI ÎN ARTA PLASTICĂ
11. Proporţiile corpului uman 
12. Figura umană în stare statică şi dinamică 
13. Portretul 
14. Figura omului ca sursă de inspirație 

CAPITOLUL IV. COMPOZIŢIA
15. Tipuri de compoziţii. Centrele de interes 
16. Compoziţia statică şi compoziţia dinamică 
17. Echilibrul 
18. Dominanta compoziţiei 

CAPITOLUL V. UNIVERSUL OPERELOR DE ARTĂ
19. Renaşterea. Maeştri şi capodopere 
20. Curente artistice 
21. Arta Basarabiei din secolul XIX pînă în prezent 
22. Arta naţională 

CAPITOLUL VI. DIALOGUL CU ARTA
23. Opera de valoare şi kitsch-ul 
24. Mesajul operei de artă 
25. Artişti şi stiluri 
26. Analiza operei de artă 
27. Muzee şi spaţii pentru artă

Stiluri artistice: Baroc, realism
Evenimente și proiecte artistice școlare și extrașcolare
Stiluri artistice  Cubism
Expoziții, vernisaje

2016