Geografia

Geografia ro

VII-a

CAPITOLUL I AMERICA DE NORD
1. Poziţia fizico-geografică şi evoluţia cunoaşterii continentului
2. Unităţile structurale, evoluţia geologică și substanţele minerale utile
3. Relieful 
4. Lucrarea practică nr. 1: Descrierea unei unităţi de relief
5. Caracterizarea generală a climei
6. Zonele climatice
7. Apele de suprafaţă
8. Zonele naturale 
9. Populaţia şi statele

CAPITOLUL II EURASIA 
10. Poziția fizico-geografică
11. Evoluţia cunoaşterii continentului
12. Unităţile structurale, evoluţia geologică și substanţele minerale utile
13. Relieful
14. Relieful (continuare)
15. Caracterizarea generală a climei
16. Zonele climatice66
17. Zonele climatice (continuare) 
18. Lucrarea practică nr. 2: Descrierea unei zone climatice 
19. Apele de suprafaţă. Râurile 
20. Lacurile, gheţarii şi mlaştinile
21. Zonele naturale
22. Zonele naturale (continuare)
23. Zonele naturale (continuare)
24. Populaţia. "Populatia Asiei"
25. Statele și activitatea populației Asiei

Capitolul III CARACTERI ZAREA OCEANELOR 
26. Oceanul Arctic
27. Oceanul Atlantic: poziţia fizico-geografică,
relieful bazinului oceanic
28. Oceanul Atlantic: clima, apele şi lumea organică
29. Oceanul Pacific: poziţia fizico-geografică, relieful bazinului oceanic
30. Oceanul Pacific: clima, apele şi lumea organică
31. Importanţa economică şi problemele ecologice ale oceanelor

"Tipurile de sol  Protecția solului"

2018