Educația Plastică

Educația Plastică ro

VI-a

MODULUL I  MATERIALE, INSTRUMENTE ŞI TEHNICI DE ARTĂ
1. Materiale şi tehnici grafice 
2. Materiale şi tehnici picturale
3. Tehnici sculpturale
4. Tehnici decorative
5. Subiectul lucrării plastice 

MODULUL II MIJLOACE ARTISTICO-PLASTICE
1. Expresivităţi şi semnificaţii ale punctului
2. Expresivităţi şi semnificaţii ale liniei
3. Mijloace de expresie in sculptură
4. Nuanţarea
5. Gama cromatică
5. Gama acromatică
6. Gama caldă / gama rece

MODULUL III STRUCTURI ŞI FENOMENE ALE NATURII
1. Clarobscurul în arta plastică
2. Perspectiva liniară şi cea aeriană
3. Peisajul (tipuri)
4. Reprezentarea peisajului in diverse tehnici materiale

MODULUL IV COMPOZIŢIA
1. Proporţia şi proporţionarea
2. Compoziţia in natura statică
3. Compoziţia modulară pe suprafaţă plană
4. Compoziţia modulară spaţială

MODULUL V I NIŢIERE ÎN ISTORIA ARTEI PLASTICE
1. Arta preistorică universală
2. Arta Egiptului Antic 
3. Arta Greciei Antice
4. Arta Romei Antice
5. Arta medievală
6. Arta medievală in arealul carpato-danubiano-pontic

Curente ale artei plastice. Impresionism
Arta Renașterii. Pictura
Arta Evului Mediu Arta Bizantină Arta Romanică Arta Gotică
Curente ale artei plastice  Impresionism Pointillism 
Selectarea operelor de artă după un gen de arte plastice

2016