Educație muzicală

Educație muzicală ro

V-a

1. Muzica şi literatura 
1.1. Arta muzicii şi arta cuvîntului 
1.2. Simbioza muzicii cu poezia folclorică 
1.3. Simbioza muzicii cu literatura cultă 
1.4. Simbioza „muzică–cuvînt” în cultul religios 

2. Muzica şi teatrul 
2.1. Arta muzicală şi arta teatrală 
2.2. Muzica pentru tragedii, comedii și drame 
2.3. Vodevilul 
2.4. Opera – gen al teatrului muzical 
2.5. Opereta 

3. Muzica şi coregrafia 
3.1. Arta muzicii și arta coregrafică 
3.2. Muzica dansurilor ritualice 
3.3. Muzica dansurilor propriu-zise (neritualice) 
3.4. Muzica dansurilor de societate 
3.5. Dansurile moderne. Varietatea lor 

4. Muzica şi artele plastice 
4.1. Arta muzicii în asociere cu arta culorilor și formelor 
4.2. Arta decorativă populară și folclorul muzical 
4.3. Tabloul muzical 
4.4. Portretul muzical 
4.5. Creaţia plasticianului – sursă de inspiraţie pentru compozitor 
4.6. Muzica – izvor de inspiraţie pentru plastician

2015