Geografia

Geografia ro

XI-a

Capitolul 1. HARTA POLITICĂ A LUMII


1.1. Evoluția hărții politice a lumii în perioada contemporană
1.2. Tipologia statelor lumii


Capitolul 2. RESURSELE NATURALE MONDIALE


2.1. Condițiile și resursele naturale. Clasificarea resurselor naturale
2.2. Resursele climatice
2.3. Resursele de apă
2.4. Resursele de substanțe minerale utile
2.5. Resursele funciare
2.6. Resursele vegetale, faunistice și pedologice


Capitolul 3. POPULAȚIA TERREI


3.1. Evoluția numerică și mișcarea naturală a populației
3.2. Migrația populației
3.3. Reparația și densitatea populației
3.4. Structura rasială, etnolingvistică și religioasă a populației
3.5. Structura populației pe grupe de vîrstă și sexe. Resursele umane de muncă
3.6. Aplicația practică nr 1. Evaluarea dinamicii și structurii populației în diferite regiuni
3.7. Așezările umane. Urbanizarea


Capitolul 4. ECONOMIA MONDIALĂ


4.1. Structura economiei mondiale. Diviziunea geografică internațională a muncii
4.2. Agricultura mondială. Caracterizare generală
4.3. Cultura plantelor
4.4. Creșterea animalelor
4.5. Industria-ramura de bază a economiei mondiale. Industria energetică
4.6. Industria metalurgică
4.7. Industria constructoare de mașini și prelucrare a metalelor
4.8. Industria chimică
4.9. Industria ușoară
4.10. Industria alimentară
4.11. Sectorul serviciilor. Structura pe ramuri
4.12. Trasnporturile și căile de comunicație
4.13. Relațiile economice internaționale. Organizații de integrare economică


Capitolul 5. GEOGRAFIA REGIONALĂ


5.1. Europa. Caracterizare economico-geografică generală
5.2. Marea Britanie
5.3. Franța
5.4. Republica Federală a Germaniei
5.5. România. Caracterizare economică
5.6.  Ucraina
5.7. Federația Rusă. Partea 2. 
5.8. Aplicație practică nr 2. Descrierea economico-geografică comparativă a Italiei și Norvegiei(conform algoritmului)
5.9. Asia. Caracterizare economico-geografică generală. China. China-poziția economico-geografică, resursele si condițiile naturale, populația
5.10. Japonia. Japonia Versiunea 2. Japonia (3)
5.11. India. 
5.12. America de Nord. Statele Unite ale Americii
5.13. America Latină. Brazilia
5.14. Africa. Republica Africa de Sud (R.A.S)
5.15. Australia (Uniunea Australiană)