Chimia

Chimia ro

XI-a

 

Capitolul 1. BAZELE TEORE TICE ALE CHIMIEI ORGANICE 


1.1. Obiectul de studiu al chimiei organice. Substanțe organice și anorganice 
1.2. Caracteristicile legăturilor chimice în compușii organici 
1.3. Teoria structurii chimice a compușilor organici 
1.4.* Compoziția substanțelor organice 
1.5. Probleme de calcul la stabilirea compoziției substanțelor organice 
1.6.* Probleme de calcul la stabilirea formulei substanței organice
după produsele de ardere 

Capitolul 2. HIDROCARBURI 


2.1. Hidrocarburi saturate 
2.1.1. Alcanii – hidrocarburi saturate aciclice
2.1.2. Nomenclatura alcanilor 
2.1.3. Proprietățile și utilizarea alcanilor
2.1.4.-2.1.5. Probleme de calcul după formula generală a alcanilor și ecuațiile reacțiilor caracteristice acestora
2.1.6.* Halogenoalcanii (derivaţi halogenaţi ai alcanilor) 
2.1.7.* Proprietăţile chimice ale halogenoalcanilor şi utilizarea lor 
2.1.8.* Cicloalcanii 
2.1.9.* Identificarea carbonului, hidrogenului şi a halogenilor în compuşii organici.
2.1.10.*-2.1.11.* Probleme de calcul după formula generală a halogenoalcanilor, cicloalcanilor și ecuaţiile reacțiilor caracteristice acestora
2.2. Hidrocarburi nesaturate 
2.2.1. Alchene 
2.2.2. Metode de obţinere a alchenelor 
2.2.3. Proprietăţile alchenelor şi utilizarea lor 
2.2.4. Prepararea etenei și studierea proprietăților ei. Lucrarea practică nr. 2 
2.2.5.-2.2.6. Probleme de calcul după formula generală a alchenelor și ecuațiile reacțiilor caracteristice acestora
2.2.7. Alcadiene 
2.2.8. Alchine 
2.2.9. Legătura genetică dintre alcani, alchene, alchine 
2.2.10.-2.2.11. Probleme de calcul după formula generală a alcadienelor, alchinelor și ecuaţiile reacțiilor caracteristice acestora
2.3. Hidrocarburi aromatice (arene) 
2.3.1. Benzenul – reprezentant al arenelor 
2.3.2. Proprietăţile chimice ale benzenului 
2.3.3. Obţinerea hidrocarburilor aromatice și utilizarea lor 
2.3.4. Legătura genetică dintre hidrocarburi 
2.3.5. Probleme de calcul în baza formulei generale și a ecuaţiilor reacțiilor caracteristice arenelor 
2.4. Surse naturale de hidrocarburi și prelucrarea lor 
2.4.1. Surse naturale de hidrocarburi 
2.4.2. Produsele prelucrării surselor naturale de hidrocarburi 
2.4.3. Protecţia mediului ambiant de poluanţii formaţi în urma utilizării gazului natural, petrolului și cărbunilor 
2.4.4.* Probleme de calcul la tema Surse naturale de hidrocarburi 


Capitolul 3. DERIVAȚI AI HIDROCARBURILOR 


3.1. Compuși hidroxilici 
3.1.1. Alcooli monohidroxilici saturaţi 
3.1.2. Proprietăţile chimice ale alcoolilor
3.1.3. Alcooli polihidroxilici saturaţi 
3.1.4. Fenolul 
3.1.5.-3.1.6. Probleme de calcul la tema Compuși hidroxilici
3.1.7. Amine 
3.1.8. Amine aromatice 
3.1.9. Probleme de calcul pe baza ecuațiilor reacțiilor caracteristice aminelor 
3.1.10. Legătura genetică dintre hidrocarburi, compuși hidroxilici și amine 
3.2.* Compuși carbonilici (aldehide și cetone). Clasificarea,structura,nomenclatura,izomeria
3.2.1. Aldehide monocarbonilice saturate 
3.2.2. Metode de obţinere a aldehidelor și *cetonelor 
3.2.3. Proprietăţile fizice și chimice ale compușilor carbonilici saturaţi. Utilizarea lor 
3.2.4. Legătura genetică dintre alcani, alchine, alcooli și compuși carbonilici 
3.2.5. Probleme de calcul după ecuațiile reacțiilor chimice caracteristice compușilor carbonilici
3.3.* Acizi carboxilici. Compoziția,structura,izometria,nomenclatura,metodele de obținere
3.3.1. Acizi monocarboxilici saturaţi 
3.3.2. Proprietăţile acizilor monocarboxilici saturaţi și utilizarea lor 
3.3.3.-3.3.4. Rezolvarea exerciţiilor și a problemelor la tema Acizi carboxilici 
3.3.5. Studierea proprietăţilor acidului acetic. Lucrarea practică nr. 3 
3.3.6. Esteri ai acizilor carboxilici . Utilizarea
3.3.7. Rezolvarea exerciţiilor şi a problemelor la tema Esteri 
3.3.8. Legătura genetică dintre acizii carboxilici, esteri și alte clase de compuși organici


Capitolul 4. RECAPITULARE 


4.1. Relații între diferite clase de compuși organici 
4.2. Modele de exerciții și probleme specifice chimiei organice 
4.3. Tipuri de probleme experimentale cu rezolvări 
4.4. Generalizarea cunoștințelor teoretice cu aplicații practice