Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

VII-a

I CARTEA – OBIECT CULTURAL

1.1. TIPARNIŢE MĂNĂSTIREȘTI de Lucian Blaga (Partea 1)(Partea 2)(Partea 3)
1.2. Studiul textului 
1.3. MONOLOGUL INTERIOR AL UNUI E-BOOK de Umberto Eco 
1.4. Studiul textului 
1.5. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
1.6. Discursul. Comunicarea orală 
1.7. Comunicarea persuasivă 
1.8. Situaţia de comunicare dialogată și monologată 
1.9. Forumul de discuţie 

II TEMĂ, SUBIECT, MESAJ

2.1. BALAURUL CARE N-A MAI AJUNS ÎN POVESTE de Vasile Romanciuc 
2.2. Studiul textului 
2.3. LAUDĂ ZĂPEZII de George Călinescu 
2.4. Studiul textului 
2.5. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
2.6. Conjuncţia și locuţiunea conjuncţională  (Partea 2)
2.7. Modifi cările vocabularului. Îmbogăţirea vocabularului prin mijloace interne  / CompunereaConversiunea / Derivarea

III POEZIA LIRICĂ

3.1. CRĂIASA DIN POVEȘTI de Mihai Eminescu 
3.2. Studiul textului 
3.3. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
3.4. Circulaţia cuvintelor în timp. Arhaismele și neologismele. Dicţionarul de neologisme
3.5. Sensul cuvintelor în context 
3.6. ACCELERATUL de George Topîrceanu 
3.7. Studiul textului 
3.8. LIMBA NOASTRĂ de Alexe Mateevici (Partea 1)(Partea 2)
3.9. Studiul textului 
3.10. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
3.11. Anunţul. Reportajul 

IV BALADA

4. 1. PAȘA HASSAN de George Coșbuc 
4. 2. Studiul textului 
4. 3. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
4. 4. Verbul 
4. 5. ALEXANDRU REFUZÂND APA de Ștefan Augustin Doinaș 
4. 6. Studiul textului 
4. 7. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
4. 8. Modul conjunctiv și modul condiţional al verbului. Funcţiile sintactice 
4. 9. Argumentarea unui punct de vedere 

V POEMUL EROIC

5.1. DAN, CĂPITAN DE PLAI de Vasile Alecsandri 
5.2. Studiul textului 
5.3. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
5.4. Substantivul 
5.5. Adjectivul 
5.6. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
5.7. Pronumele 

VI NUVELA

6.1. DELFINUL de George Meniuc . Descifrarea textului. Subiectele. Nuvela -specie a genului epic
6.2. Studiul textului 
6.3. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
6.4. Numeralul. Actualizare
6.5. Adverbul . Tipuri de adverbe

VII ROMANUL

7.1. NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR de Mihail Sadoveanu. Comentarea unei secvențe
7.2. Studiul textului 
7.3. LIMBĂ ȘI COMUNICARE 
7.4. Predicatul 
7.5. Subiectul 
7.6. Atributul 
7.7. Complementul 
7.8. Textul documentar 

Copilul si cartea. Cele 5 paini

Calatorii reale si imaginare

Hobby-uri in lumea muzicii

Sistemul de personaje. Caracterizarea directă și indirectă

Caracterizarea personajului portretul fizic şi moral

Lectură aprofundată structura textului

2018