Geografia

Geografia ro

V-a

CAPITOLUL 1.   TERRA – PLANETA NOASTRĂ 


1.1. Geografia – ştiinţa despre Pământ                                                                                                               
1.2. Particularităţile specifice ale Terrei                                                                                                          
1.3. Reprezentarea suprafeţei Pământului. Globul geografic şi harta geografică            
1.4.  Paralelele şi meridianele pe globul geografic şi pe harta geografică            
1.5. Mişcarea de rotaţie a Pământului        
1.6. Mişcarea de revoluţie a Pământului                                                                                      
1.7. Orientarea geografică                      

                             
 
CAPITOLUL 2.   ÎNVELIŞURILE TERREI LITOSFERA 


2.1. Structura internă a Pământului şi compoziţia scoarţei terestre                  
2.2. Acţiunea factorilor interni asupra scoarţei terestre                                                                         
2.3. Factorii externi care conduc la modelarea scoarţei terestre              
2.4. Relieful Terrei. Relieful continentelor                                                                              
2.5. Compoziţia şi structura atmosferei                                                                                          
2.6. Încălzirea atmosferei. Temperatura aerului  
2.7. Presiunea atmosferică . Vânturile                                                                                                                                                                                             
2.8. Precipitaţiile atmosferice                      
2.9. Vremea şi clima                                     
2.10. Zonele climatice
2.11. Hidrosfera. Circuitul apei în natură                                                 
2.12. Oceanul Planetar                                  
2.13. Apele continentale. Rîuri și lacuri                          
2.14. Apele subterane. Gheţarii                 
2.15. Biosfera. Factorii care determină diversitatea lumii organice pe Terra                                                   
2.16. Solurile – caracteristici generale                                                  
2.17. Zonele naturale                                    
2.18. Zonele naturale (continuare)  

        
CAPITOLUL 3.  SOCIETATEA UMANĂ A TERREI 


3.1. Populaţia Terrei  Repartiţia şi densitatea populaţiei                 
3.2. Rasele umane  Popoarele lumii                                                     
3.3. Aşezările umane                               
3.4. Îndeletnicirile populaţiei  Agricultura  Industria

 
CAPITOLUL 4.  OCROTIREA TERREI 


4. 1. Factorii degradării mediului înconjurător                                        
4. 2. Poluarea şi protecţia mediului înconjurător      

Populația și așezările umane din Republica Moldova   

SUA-poziția economico geografică, resursele și condițiile naturale, populația/ "Caracterizarea ramurilor economiei "

Brazilia 

Republica Africa de Sud                           

2015