Fizica

Fizica ro

VIII-a

CAPITOLUL I. OSCILAȚII ȘI UNDE MECANICE


1. ACHIZIȚII TEORETICE 
1.1. Mișcarea oscilatorie. Pendulul gravitațional (varianta 2)
1.2. Oscilații libere. Oscilații forțate 
1.3. Mișcarea ondulatorie
1.4. Unde sonore 
*Lungimea de undă

2. ACHIZIȚII PRACTICE
2.1. Soluționează situații 
A. Exersează
B. Experimentează
C. Cercetează
2.2 Rezolvarea problemelor

CAPITOLUL II. FENOMENE TERMICE


1. ACHIZIȚII TEORETICE
1.1. Energia internă a corpurilor
1.2.Modificarea energiei interne a corpurilor. Cantitatea de căldură
1.3.Transformarea stărilor de agregare ale substanțelor – procese termice 
1.4.Producerea căldurii. Moduri de transfer al căldurii 
1.5.Transformarea reciprocă a căldurii și lucrului mecanic.
Motorul termic 

2. ACHIZIȚII PRACTICE 
2.1.Soluționează situații 
A . Exersează 
B. Experimentează
C. Cercetează

CAPITOLUL III. FENOMENE ELECTRICE


1. ACHIZIȚII TEORETICE 
1.1. Câmpul electric. Tensiunea electrică
1.2.Curentul electric continuu. Intensitatea curentului electric
1.3.Circuitul electric. Rezistența electrică
1.4.Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. Legea lui Ohm pentru un circuit întreg.
1.5.Legea lui Joule. Legea lui Ohm pentru un circuit întreg
1.5 Legea lui Joule. Aplicatii.
1.6. Leagea lui Joule. Aplicatii. Rezolvarea problemelor.
1.7. Lucrul și puterea curentului electric.
1.8. Lucrare de laborator: Determinarea puterii unui bec electric

2. ACHIZIȚII PRACTICE
2.1.Soluționează situații 
A . Exersează
B. Experimentează
C. Cercetează

CAPITOLUL IV. FENOMENE ELECTROMAGNETICE


1. ACHIZIȚII TEORETICE 
1.1.  Câmpul magnetic al curentului electric continuu. Regula mâinii drepte. 
1.2. Forța electromagnetică. Regula mâinii stângi. Rezolvarea problemelor (1). Rezolvarea problemelor(2)
1.3. Electromagneți. Motoare electrice

2. ACHIZIȚII PRACTICE
2.1.Sluționează situații 
A . Exersează 
B. Experimentează
C. Cercetează
2.2 Rezolvarea problemelor.

2019