Curricula la Matematica - BAC ro


Acest curriculum nu este complet. În viitor vor fi adăugate video pentru fiecare lecție. Noi vă vom notifica atunci când vom adăuga noi video-uri.


1. Algebra. Lecția 1, Lecția 2, Lecția 3, Lecția 4.

2. Logaritmi.

3. Trigonometria.

4. Geometria Partea I, Partea II.

5. Probabilitatea

6. Ecuații Trigonometrice.

7. Numere complexe. Numere complexe partea II.

8. Matrice. Determinanti. Sisteme de ecuatii lineare.

9. Elemente de combinatorică. Benomul Newton.

10. Probleme de probabilitate. Partea II.