Matematica

Matematica ro

VII-a

Algebră


Capitolul 1. Recapitulare şi completări


1.1. Mulţimea numerelor raţionale 
1.2. Compararea şi ordonarea numerelor raţionale 
1.3. Operaţii cu numere raţionale 
1.4. Ridicarea la putere cu exponentul număr natural a unui număr raţional 
1.5. Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale (exerciții)

Capitolul 2. Mulţimea numerelor reale


2.1. Numere iraţionale 
2.2. Mulţimea numerelor reale. "Relaţia de egalitate în mulţimea numerelor reale"
2.3. Operaţii cu numere reale 
2.4. Operaţii cu mulţimi 

*Numere complexe

"Operaţii aritmetice cu numere complexe,scrise în formă algebrică"
"Număr complex Forma algebrică a numărului complex Mulţimea C"

Capitolul 3. Funcţii


3.1. Sistemul de axe ortogonale 
3.2. Noţiunea de funcţie 
3.3. Graficul funcţiei 
3.4. Funcţii de gradul I. Funcţii constante 


Capitolul 4. Calcul algebric


4.1. Folosirea literelor în calcul 
4.2. Desfacerea parantezelor. Factorizări 
4.3. Formule de calcul prescurtat 
4.4. Simplificarea expresiilor cu ajutorul formulelor de calcul prescurtat 

Capitolul 5. Rapoarte algebrice


5.1. Noţiunea de raport algebric 
5.2. Amplificarea şi simplificarea rapoartelor algebrice 
5.3. Operaţii aritmetice cu rapoarte algebrice. Puterea cu exponent natural a unui raport algebric 

 Capitolul 6. Ecuaţii şi inecuaţii


6.1. Noţiunea de ecuaţie. Recapitulare şi completări 
6.2. Ecuaţii de gradul I cu o necunoscută
6.3. Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor 
6.4. Inecuaţii cu o necunoscută 
6.5. Inecuaţii de gradul I cu o necunoscută. "Inecuații reductibile la inecuații de gradul I cu o necunoscută" 

Geometrie


Capitolul 1. Noţiuni geometrice fundamentale


1.1. Puncte, drepte, plane. Recapitulare şi completări 
1.2. Poziţii relative 
1.3. Distanţe în plan. Congruenţa figurilor 
1.4. Cercul. Discul. Recapitulare 
1.5. Propoziţii matematice. Axiome. Teoreme 

Capitolul 2. Unghiuri. Triunghiuri


2.1. Unghiuri. Recapitulare şi completări 
2.2. Triunghiul şi elementele lui. Recapitulare şi completări 
2.3. Criteriile de congruenţă a triunghiurilor 
2.4. Metoda triunghiurilor congruente .  Problema rezolvata.

Capitolul 3. Paralelism şi perpendicularitate


3.1. Drepte paralele si drepte perpendiculare
3.2. Linia mijlocie a triunghiului 
3.3. Mediatoarea segmentului 
3.4. Proprietăţile bisectoarei unghiului 

Capitolul 4. Proprietăţi ale triunghiurilor


4.1. Unghi exterior al triunghiului 
4.2. Linii importante în triunghi. Proprietăţi ale liniilor importante ale triunghiului 
4.3. Proprietăţi ale triunghiului isoscel 
4.4. Proprietăţi ale triunghiului echilateral 
4.5. Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic 
4.6 Simetrii. Simetria față de o dreaptă. Simetria față de un punct

2018