Fizica

Fizica ro

IX-a

CAPITOLUL I OPTICA GEOMETRICĂ 


§ 1. Legile refexiei luminii 
§ 2. Legile refracției luminii. Refexia totală a luminii 
§ 3. Lentile. Aproximațiile lentilei. Lentila convergentă.
§ 4. Formula lentilei subțiri. Mărirea liniară. Lentile divergente. Convenția de semn. Formulele Newton și Descartes pentru imagini în lentile
§ 5. Oglinzi plane si sferice.Prisma. Formarea imaginilor.
§ 6. Instrumente optice.
§ 7. Ochiul – sistem optic natural 
§ 8. Dispersia luminii 


CAPITOLUL II INTERACȚIUNI PRIN CÎMPURI 


§ 1. Legea atracției universale 
§ 2. Sistemul solar 
§ 3. Cîmpul gravitațional 
§ 4. Interacțiunea electrostatică. Legea lui Coulomb 
§ 5. Cîmpul electrostatic 
§ 6. Cîmpul magnetic. Interacțiunea dintre conductoare paralele parcurse de curent electric 
§ 7. Acțiunea cîmpului electric și a celui magnetic asupra sarcinilor electrice afate în mișcare 
§ 8. Cîmpul magnetic al Pămîntului 
§ 9. Cîmpul electromagnetic 


CAPITOLUL III UNDE ELECTROMAGNETICE. INTERACȚIUNI NUCLEARE 


§ 1. Undele electromagnetice. Viteza de propagare a undelor electromagnetice. Undele luminoase 
§ 2. Determinarea vitezei luminii 
§ 3. Clasifcarea undelor electromagnetice. Proprietăți ale undelor electromagnetice 
§ 4. Undele radio 
§ 5. Modelul planetar al atomului 
§ 6. Nucleul atomic. Constituenții nucleului atomic. Forțe nucleare 
§ 7. Radioactivitatea. Radiații nucleare 
§ 8. Fisiunea nucleelor de uraniu. Energetica atomică (nucleară) 
§ 9. Reacții termonucleare. Energetica termonucleară 
§ 10. Acţiunea radiaţiilor nucleare asupra organismelor vii. Regulile de protecţie contra radiaţiei 

2018