Literatura universală

Literatura universală ro

X-a

Prezentarea manualului
Literatura universală şi literatura naţională

ANTICHITATEA
Miturile şi mitologia
Literaturile popoarelor orientale
Literatura antică greacă 
Homer
Tragedia greacă (Eschil, Sofocle, Euripide)
Literatura antică latină
Poezia latină (Vergiliu, Horaţiu, Ovidiu) 

EVUL MEDIU
Literatura Evului Mediu
Dante Alighieri (1265–1321)

RENAŞTEREA
Literatura universală în epoca Renaşterii şi umanismul
Literatura Renaşterii italiene
Francesco Petrarca (1304–1374) 
Giovanni Boccaccio (1313–1375) 
Literatura Renaşterii franceze
François Rabelais (1494?–1553) 
Literatura Renaşterii spaniole
Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616) 
Literatura Renaşterii engleze
William Shakespeare (1564–1616) "Structură și conflict dramatic în Hamlet de W. Shakespeare" (2)

CLASICISMUL
Literatura universală în secolul al XVII -lea şi clasicismul
Tragedia clasicistă. Pierre Corneille şi Jean Racine
Comedia clasicistă. Molière

ILUMINISMUL
Literatura universală în secolul al XVIII -lea şi iluminismul
Literatura iluminismului în Anglia
Literatura iluminismului în Franţa
Literatura iluminismului în Germania

"Postmodernismul concept, surse, trăsături specifice "

 

2012